Płyta fundamentowa – kiedy stosować, jak wykonać [2024]

Czym jest płyta fundamentowa?

Jest to rodzaj fundamentu, który nie wymaga głębokich wykopów i długiego schnięcia. Płyta fundamentowa stanowi pełne podłoże pod przyszły budynek. Jest odizolowana styrodurem od gruntu na całej swej powierzchni. Zbrojenie oraz betonowanie również wykonywane jest w pełnym zakresie, w przeciwieństwie do tradycyjnego fundamentu, gdzie wykonuje się ławy fundamentowe jedynie po obrysie budynku. Płyta fundamentowa w budownictwie energooszczędnym i pasywnym stała się właściwie standardem.

Podobnie jak w przypadku tradycyjnego fundamentu, zadaniem płyty jest przenoszenie ciężaru budynku na podłoże gruntowe. Płyta fundamentowa w tym porównaniu wypada zdecydowanie korzystniej, ponieważ ciężar budynku rozkładany jest na całą powierzchnię płyty fundamentowej, a nie liniowo, jedynie na elementach brzegowych, tak jak ma to miejsce przy ławach fundamentowych.

Potrzebujesz wyceny płyty fundamentowej dla swojej inwestycji?

Płyta fundamentowa czy ława fundamentowa - co wybrać?

Inwestorzy najczęściej decydują się na fundament tradycyjny mając nadzieję, że będzie on tańszy. Nie da się zaprzeczyć, że do wykonania ławy fundamentowej stosuje się o wiele mniej materiału. Naturalnie wiąże się to z oszczędnościami. Płyta fundamentowa wymaga zastosowania izolacji, zbrojenia, oraz betonu na całej powierzchni płyty, co adekwatnie wiąże się z większymi nakładami na materiały. W kalkulacjach całkowitych należy jednak wziąć także pod uwagę czas realizacji fundamentu, a tym samym koszt robocizny. Wykonanie płyty fundamentowej jest o wiele szybsze, co naturalnie przekłada się na mniejsze koszty robocizny. Materiały potrzebne do wykonania ław fundamentowych będą tańsze, ale za to ich wykonanie jest bardziej pracochłonne, a przez to większy będzie koszt robocizny.

Wspomniany czas realizacji płyty fundamentowej rozmiaru ok. 100 m2 to 3-5 dni roboczych. Wykonanie ław, oraz ścian fundamentowych zajmie dla porównania 2-4 tygodnie zależnie od warunków pogodowych i zorganizowania ekipy budowlanej. Niezależnie jednak od tempa prac, kluczowy jest czas pozostawienia otwartego wykopu, ponieważ jego zalanie, może być poważnym problemem. Podtopienie wykopu wiąże się z koniecznością wypompowania z niego wody, oraz jego późniejszego osuszania, co jest procesem pracochłonnym, a jednocześnie kosztownym. W przypadku płyty fundamentowej grunt jest wymieniany jednego dnia. Znaczy to, że wykonanie wykopu, oraz jego zasypanie pospółką odbywa się w przeciągu kilku godzin, co praktycznie eliminuje nam ryzyko zalania.

W dłuższej perspektywie oprócz porównania samych kosztów budowy, czy tempa prowadzenia prac, warto także wziąć pod uwagę potencjalne straty ciepła w przyszłym domu, które najczęściej będą miały swoje ujście właśnie w fundamencie. Płyty fundamentowe są odizolowane od gruntu na całej swej powierzchni, w przeciwieństwie do do ław fundamentowych, które wykonuje się jedynie po obrysie budynku, oraz wypełnia chudziakiem (warstwą betonu, która nie jest już izolowana styropianem). Właśnie przez zastosowanie większej ilości materiału, a przez to pełne odizolowanie się od gruntu, domy energooszczędne i pasywne stawia się praktycznie wyłącznie na płytach fundamentowych.

Czym jeszcze charakteryzuje się płyta fundamentowa?

Płyty fundamentowe tworzą znacznie skuteczniejszą termoizolację, która jednocześnie może być wykonana nad poziomem wód gruntowych. Tradycyjne fundamenty wykonuje się poniżej poziomu przemarzania gruntu (w Polsce jest to głębokość ok. 80 – 140 cm). W przypadku płyty fundamentowej nie ma potrzeby robienia tak głębokich wykopów, ponieważ jest ona w pełni odizolowana styrodurem XPS od gruntu. Wystarczy zebrać jedynie wierzchnią warstwę humusu na głębokości ok. 30-50 cm i wymienić tę część gleby na materiał niewysadzinowy (np. pospółka), oraz odpowiednio zagęścić ją mechanicznie. Płytkie posadowienie płyty fundamentowej skraca czas pracy robót ziemnych co ułatwia ich wykonanie. Jednocześnie brak potrzeby kopania głębokich dołów eliminuje nam problem w przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych.

W przypadku płyt fundamentowych oszczędność czasu stanowi wymierną korzyść. Składa się na nią także krótki czas schnięcia betonu, który wynosi zaledwie 7-14 dni. Po takim czasie możemy przystąpić do budowy domu. Dla porównania, czas schnięcia fundamentów tradycyjnych wynosi ok. 21-28 dni. 

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że konstrukcja płyty fundamentowej zapewnia nam rozkład sił nacisku budynku na całej jej powierzchni. Przy posadowieniu domu na gruntach o słabej nośności, płyta fundamentowa sprawdza się zdecydowanie lepiej. Nie zachodzi wtedy ryzyko nierównomiernego osiadania budynku, które może skutkować pękaniem ścian, a w skrajnych przypadkach ich odkształcaniem. Co bardzo istotne – bezpośrednio na płycie fundamentowej można wykonać posadzkę z ogrzewaniem podłogowym, lub już w trakcie wylewania wyposażyć płytę fundamentową w system grzewczy. Wymienione zalety znacznie przyśpieszają proces budowy, ułatwiają prowadzenie i koordynację prac, a jednocześnie obniżają koszty w całościowym ujęciu budowy domu.

Kiedy stosować ławy fundamentowe?

Do wykonania ław fundamentowych wykorzystuje się mniej materiału niż przy płycie fundamentowej. Naturalnie wiąże się to z oszczędnościami. Wykonanie ław fundamentowych jest jednak bardziej pracochłonne niż prace przy płycie. Podsumowując więc koszty całkowite (materiału, oraz robocizny), koszty wyjdą porównywalne. Mając jedynie dostęp do taniej ekipy budowlanej, wykonanie ław fundamentowych wyjdzie prawdopodobnie korzystniej cenowo. Idąc krok dalej i wykonując prace samodzielnie, adekwatnie jeszcze więcej jesteśmy w stanie zaoszczędzić. W takiej sytuacji warto rozważyć wykonanie ław fundamentowych.

Należy jednak pamiętać, że ławy fundamentowe wymagają zastosowania grubszej warstwy styropianu na etapie robienia wylewek w celu wyizolowania od gruntu. Koszt ten nie jest wliczany w wycenę ław fundamentowych, a pojawi się dopiero na etapie wylewek. W przypadku płyty fundamentowej izolacja pozioma jest stosowana już na etapie budowy płyty. Taka konstrukcja płyty fundamentowej pozwala na zastosowanie o wiele cieńszej warstwy dodatkowego styropianu, lub zupełne pominięcie go na etapie robienia wylewek. 

Jak wygląda przekrój płyty fundamentowej?

Profesjonalny projekt płyty fundamentowej powinien zostać sporządzony przez uprawnionego konstruktora. Zbrojenie, izolacja, grubość betonu dobiera się zależnie od parametrów budynku, oraz warunków glebowych. Planując budowę domu pod indywidualny projekt, należy dokładnie przeliczyć obciążenia i adekwatnie do nich dobrać konstrukcję płyty fundamentowej. 

Płyta fundamentowa stanowi podstawę budynku, i to bezpośrednio do niej kotwione są prefabrykowane ściany naszych domów. Dla przykładu, w domach budowanych przez naszą firmę, powierzchnia płyty znajduje się 20 cm niżej niż docelowy poziomu podłogi w projektowanym domu. W celu dodatkowego polepszenia parametrów izolacyjnych, oraz redukcji mostków termicznych stosujemy dodatkowe ocieplenie w wylewce, na którą zostawiamy wspomniany zapas 20 cm. Dopiero wylewka wykonywana po montażu domu stanowi ostateczną warstwę podłogi pod płytki czy panele.

Dla przykładu – poniżej przedstawiamy standardowy przekrój płyt fundamentowych, które budujemy w Modularen. W naszych domach została przewidziana wylewka z dodatkowym ociepleniem (styropian 12 cm + wylewka 6 cm + panele / gres 1,5-2 cm), która jest wykonywana bezpośrednio na płycie fundamentowej, po posadowieniu domu prefabrykowanego. Poniżej przedstawiamy przekrój płyty fundamentowej, która jest ustandaryzowana pod wszystkie nasze projekty domów i sprawdzi się nawet na najbardziej wymagających gruntach naszego kraju. Poniższego przekroju nie można jednak powielać bez wcześniejszych obliczeń konstrukcyjnych pod konkretne parametry budowanego domu.

Beton wodoszczelny B25 W8, grubość 200 mm

Instalacja wod-kan zgodna z projektem sanitarnym

Podwójna siatka zbrojeniowa z prętów o średnicy fi8

Izolacja pozioma styrodur XPS 300 kPa gr. 100 mm od gruntu

Izolacja pionowa styropian EPS Hydro 150 kPa gr. 100 mm po obwodzie

Pospółka zagęszczona mechanicznie ok. 200-300 mm

Grunt rodzimy

Od czego zatem zacząć prace nad płytą fundamentową?

W dalszej części artykułu opiszemy jak poprawnie wykonać płytę fundamentową, oraz w jakich etapach prowadzić prace. Są to jednak ogólne wytyczne i wskazówki. Nie znaczy to, że każdą płytę fundamentową można wykonać zgodnie z krokami opisanymi poniżej. Bardzo często to warunki glebowe narzucą nam jak powinien wyglądać nasz fundament. Z tego też powodu, przy każdej realizacji należy konsultować swój przyszły fundament z konstruktorem, oraz swoim wykonawcą. To właśnie konstruktor określa budowę płyty fundamentowej zależnie od warunków glebowych, czy parametrów przyszłego budynku.

1. Badanie geotechniczne gruntu - po co je wykonywać?

Zanim przystąpimy do prac na gruncie, zdecydowanie lepiej jest zacząć od sprawdzenia co się w naszym gruncie kryje pod spodem. W przypadku gdy działka pod budowę domu nie została jeszcze określona, warto jeszcze przed jej zakupem zlecić badanie geotechniczne gruntu. Warstwy glebowe będą miały zasadnicze znaczenie na przebieg prac ziemnych, a jednocześnie przełoży się to na koszt wykonania fundamentu. W przypadku torfowisk, czy gruntów glinianych niezbędna będzie głębsza wymiana gruntu na materiał niewysadzinowy (nawet na głębokość 1,5 – 2,0 m), a dodatkowo może to wymuszać zastosowanie bardziej zaawansowanego drenażu fundamentowego. Najlepszym podłożem pod płytę fundamentową będą piaski, które są materiałem niewysadzinowym. W takim przypadku wystarczy jedynie zebrać wierzchnią warstwę humusu i nawieźć niedużą ilość pospółki w celu podniesienia płyty fundamentowej ponad poziom gruntu. Podsumowując, wcześniejsza analiza podłoża na którym ma stanąć dom może nam w przyszłości zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, które wydamy na prace ziemne.

2. Wytyczenie budynku - jak poprawnie wyznaczyć miejsce pod budowę domu?

Do wykonania ław fundamentowych wykorzystuje się mniej materiału niż przy płycie fundamentowej. Naturalnie wiąże się to z oszczędnościami. Wykonanie ław fundamentowych jest jednak bardziej pracochłonne niż prace przy płycie. Podsumowując więc koszty całkowite (materiału, oraz robocizny), koszty wyjdą porównywalne. Mając jedynie dostęp do taniej ekipy budowlanej, wykonanie ław fundamentowych wyjdzie prawdopodobnie korzystniej cenowo. Idąc krok dalej i wykonując prace samodzielnie, adekwatnie jeszcze więcej jesteśmy w stanie zaoszczędzić. W takiej sytuacji warto rozważyć wykonanie ław fundamentowych.

Mamy już wykonane badania geotechniczne gruntu. Teraz pora wyznaczyć miejsce pod budowę domu. Prace te najlepiej zlecić temu samemu geodecie, który wykonywał nam wcześniej mapę do celów projektowych, ponieważ zna on już lokalną sytuację geodezyjną. Usługi geodezyjne prowadzone przez jedną osobę pozwolą także uniknąć błędów na etapie wymiany informacji pomiędzy specjalistami, a prace w pakiecie będą z reguły tańsze. Oprócz wyznaczenia miejsca pod budowę domu, można przy okazji zlecić geodecie wytyczenie przebiegu przyłączy.

Wytyczenie miejsca pod budowę domu powinno zostać wykonane przy wykorzystaniu tzw. ław sznurowych / ław ciesielskich – drewnianych konstrukcji z zaciągniętym drutem / sznurkiem. Geodeci najczęściej wyznaczają na działce osie budynku, jednak wyznaczenie zewnętrznej krawędź płyty fundamentowej uwzględniając grubość ocieplenia pionowego zdecydowanie ułatwi późniejsze prace i tak też najlepiej ustalić z geodetą. Zwykłe wbicie palików w miejscach narożników przyszłego domu nie spełni swojej roli, ponieważ podczas zbierania wierzchniej warstwy gleby paliki będą przeszkadzać w pracy koparki i zostaną wybrane razem z ziemią. Zastosowanie przez geodetę wspominanych ław sznurowych pozwala na bezpieczne rozmieszczenie ich poza obrysem fundamentu, a zaciągnięte sznurki w miejscu ich przecięcia wyznaczą naroża fundamentu.

3. Wymiana gruntu - jak przygotować teren pod płytę fundamentową?

Prace należy rozpocząć od zebrania wierzchniej warstwy gruntu – humusu (jest to próchnica, która nie stanowi wartości nośnej gruntu). Najczęściej jest to warstwa ok. 30-50 cm. Jeśli pod warstwą humusu znajdują się grunty niewysadzinowe takie jak np. piaski to znaczy, że mamy grunt nośny, który będzie stanowił dobre podłoże pod budowę domu. Jeśli jednak po zerwaniu humusu pod spodem znajdziemy glinę, iły, czy torf, sytuacja wymaga indywidualnego podejścia. Najczęściej w takiej sytuacji należy zrobić o wiele głębszą wymianę gruntu (nawet do 1,5 – 2,0 m). Może się to także wiązać z koniecznością wykonania fundamentu w oparciu o studnie fundamentowe, bądź pale. Trudne warunki glebowe z pewnością będą wiązały się z większymi kosztami robót ziemnych, chociażby ze względu na konieczność nawożenia znacznej ilości pospółki w celu wymiany gruntu. Chcąc odpowiednio przygotować się do prac, oraz oszacować koszty inwestycji niezbędne są wcześniej wspomniane badania geotechniczne. Na podstawie takiej analizy jesteśmy w stanie właściwie zaplanować oraz wycenić prace, a jednocześnie ograniczyć ryzyko niespodzianek na placu budowy.

Zakładając, że pod warstwą humusu znajdziemy najbardziej dla nas korzystną opcję czyli piaski, możemy rozpocząć nawożenie pospółki. Pospółka piaskowa jest dobrze zagęszczalnym materiałem niewysadzinowym. Materiał należy zagęszczać równomiernie przy pomocy ubijarki/zagęszczarki mechanicznej. Jeśli nie zostało to wcześniej wyznaczone przez geodetę, to na tym etapie jest jeszcze możliwość określenia poziomu 0 fundamentu. Z zasady, im wyżej znajduje się poziom zero, tym bezpieczniej. Zaleca się, aby było to minimum 20-40 cm ponad poziom gruntu. Należy jednak wziąć pod uwagę kąt nachylenia  działki, poziom drogi dojazdowej, poziom tarasu, wysokość na której będzie znajdował się garaż, czy chociażby wykończenie ogrodu, które często wiąże się z nawożeniem ziemi i podwyższaniem terenu wokół domu. Odpowiednia wysokość cokołu pomoże także w utrzymaniu elewacji w czystości, ponieważ wszelkie zabrudzenia pojawiające się od gruntu będą osadzały się na cokole.

4. Izolacja od gruntu - jak poprawnie wyizolować płytę fundamentową?

Kolejnym etapem jest ułożenie elementów brzegowych na wcześniej przygotowanej podbudowie z zagęszczonej pospółki. Elementy brzegowe izolują termicznie brzegi płyty fundamentowej, chroniąc dom przed nadmierną ucieczką ciepła do gruntu. Elementy brzegowe spełniają także funkcję szalunku podczas betonowania płyty. Elementy brzegowe wykonujemy ze specjalnie przygotowanych wcześniej kształtek. Łączymy je ze sobą przy użyciu specjalistycznych płytek kolczastych i grzebieni, a w miejscu połączeń fragmentów brzegowych używamy klinów na pióro-wpust, oraz wypełniamy pianką montażową.

Na tym etapie należy także wykonać przepusty doprowadzające wodę, oraz prąd do budynku, jak również podziemną część kanalizacji (z ok. 1-metrowym wyprowadzeniem poza obrys budynku). Wszystke przepusty należy rozprowadzić zgodnie z projektem sanitarnym budynku.

Kolejno rozkładamy izolację poziomą przy użyciu styropianu ekstrudowanego XPS. Dobór styroduru zależy od obciążeń przyszłego budynku i kwestię tą warto skonsultować z konstruktorem. W naszym przypadku będzie to styrodur o odporności na ściskanie 300 kPa. Styrodur układamy w dwóch warstwach na tzw. mijankę, eliminując mostki termiczne. Dbałość o precyzyjne łączenie elementów izolacji zapewni nam uzyskanie jeszcze niższych parametrów przenikania ciepła “U” dla całego budynku.

5. Zbrojenie płyty fundamentowej - jak je poprawnie wykonać?

Na tym etapie z pomocą przychodzi projekt konstrukcyjny płyty fundamentowej, który wcześniej przygotował uprawniony konstruktor budowlany. W projekcie znajdują się wszystkie detale opisujące gęstość zbrojenia, przekrój prętów, oraz rysunki wskazujące gdzie należy wzmocnić konstrukcję strzemionami i dodatkowymi prętami. W naszym przypadku montujemy podwójną siatkę zbrojeniową, którą oddzielamy kobyłkami zbrojeniowymi. To właśnie siatki zbrojeniowe przyjmują na siebie największe naprężenia, skutecznie stabilizując konstrukcję budynku. Warto zatem zadbać o poprawne ich rozłożenie.

Po przygotowaniu zbrojenia, warto rozprowadzić instalację wodną. Jeśli nad płytą fundamentową nie jest przewidziana wylewka, można także pokusić się odrazu o rozprowdzenie instalacji grzewczej. Mogą być to rury z wodą (np. pod pompę ciepła), bądź np. kable grzejne zasilane prądem. W naszym przypadku jednak nie rozkładamy ogrzewania na tym etapie, ponieważ nasze projekty domów przewidują dodatkową warstwę wylewki grubości 20 cm nad płytą fundamentową, gdzie rozkładamy dodatkowe ocieplenie, oraz stosujemy wylewkę wyrównującą. Warstwa wylewki zapewnia nam dodatkową izolację, oraz zapewnia przestrzeń w której możemy dokonać ostatnich zmian instalacyjnych po posadowieniu budynku prefabrykowanego. Z tego też powodu montaż ogrzewania odbywa się w późniejszym stadium budowy – na etapie wykonywania wylewek. Tak przygotowaną instalację wodną, oraz grzewczą poddajemy testowi szczelności poprzez wtłoczenie powietrza i sprawdzenie czy ciśnienie w instalacji się utrzymuje.

6. Betonowanie płyty fundamentowej - O czym pamiętać wypełniając płytę betonem?

Grubość betonu została określona przez wysokość już wcześniej przygotowanych elementów brzegowych płyty. W naszym przypadku będzie to 20 cm betonu W8 (beton wodoszczelny), B25 (odporność betonu na ściskanie 25MPa). Mieszankę betonową należy zamówić w okolicznej wytwórni betonu, która dostarczy materiał na budowę gruszkami, a następnie przy użyciu pompy wleje beton do naszej płyty fundamentowej. Istotnym jest, aby równomiernie rozprowadzać beton po powierzchni płyty, oraz na bieżąco badać poziom przy użyciu niwelatora. Materiał należy wyrównać, oraz zagęścić używając buławy wibracyjnej, która usuwa pustki powietrzne w betonie. Kolejno należy odczekać na wstępne związanie betonu, oraz zatrzeć mechanicznie płytę fundamentową w celu jej wygładzenia, oraz zabezpieczenia przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

7. Wylewka betonowa pod taras - jak i po co ją wykonywać?

Jeśli planowany budynek przewiduje także taras drewniany, warto podczas prac ziemnych pokusić się także o wykonanie wylewki betonowej, która będzie stanowić jego stabilne podłoże. Przebieg prac nad wylewką wygląda bardzo podobnie, tylko należy zastosować adekwatnie mniej materiałów. Poza tym prace wykonujemy w podobnej sekwencji – od wymiany gruntu, przez wykonanie szalunku, zbrojenie i betonowanie. W przypadku wylewki pod taras wystarczy oddzielić beton od gruntu folią budowlaną, oraz wykonać brzegowy szalunek z desek, zamiast styropianu. Pojedyncza siatka zbrojeniowa zalana wodoszczelnym betonem na grubość 10 cm będzie w zupełności wystarczająco stabilnym podłożem pod przyszły taras. Podczas prac należy pamiętać o zastosowaniu 1-2% spadku, aby nie dopuścić do gromadzenia się wody na wylewce. Tak przygotowana wylewka betonowa zapewni nam trwałość i stabilność tarasu, łatwość w jego późniejszym układaniu, oraz brak problemu z chwastami, które potrafią przysporzyć problemu jak ma to miejsce w przypadku tarasów budowanych na bloczkach.

Jaki jest koszt wykonania płyty fundamentowej?

Ostateczna cena płyty fundamentowej zależy przede wszystkim od poziomu skomplikowania terenu, docelowej powierzchni fundamentu, kształtu płyty, ilości betonu, oraz założeń materiałowych (w tym średnicy prętów zbrojeniowych, ilości stali zbrojeniowej, grubości izolacji itd).

W celu uzyskania szczegółowej wyceny płyty fundamentowej, zachęcamy do wypełnienia formularza poniżej, oraz przesłania projektu konstrukcyjnego docelowej płyty fundamentowej. Dzięki poznaniu dokładnych parametrów docelowego budynku, będziemy w stanie rzetelnie podejść do wyceny. 

Nasze płyty fundamentowe wykonywane są przez jedną, sprawdzoną ekipę budowlaną, dzięki czemu możemy dać pełną gwarancję na jakość wykonywanych przez nas prac. Oferujemy wykonanie płyt fundamentowych na terenie całej Polski. Zachęcamy do współpracy!

Wyceń swoją płytę fundamentową

Chcesz uzyskać bardziej szczegółową ofertę? Opisz co Cię interesuje, a my wrócimy z rozwiązaniem dostosowanym do Twoich potrzeb.

E-MAIL

info@modularen.com

TELEFON

+ 48 515 092 771
+ 48 883 657 131

Adres

Modularen Sp. z o.o. ul. Puławska 228/1 02-670 Warszawa

Załącz materiały projektowe niezbędne do wyceny. Materiały możesz także przesłać na nasz adres mailowy - info@modularen.com
- projekt konstrukcyjny płyty fundamentowej
- projekt instalacji sanitarnej
- projekt architektoniczny budynku
- badania geotechniczne gruntu
Shopping Basket

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.